Inzerce ve strojírenských časopisech

MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ

Časopis STROJIRENSTVI.CZ

Reprezentativní a čtivý tištěný magazín STROJIRENSTVI.CZ, který přináší to nejzajímavější z českého a světového strojírenství, v nákladu až 5000 výtisků na vydání doprovází největší český strojírenský web Strojirenstvi.cz s komunitou víc než 16 tisíc registrovaných strojařů, který ve špičkách překračuje 140 tisíc návštěv za měsíc.

Manažerští a techničtí pracovníci ve strojírenských oborech s výrazným zastoupením nástrojáren.

Časopis vychází v nákladu 3 až 5 tisíc kusů na vydání. Více než polovina nákladu je zasílána předplatitelům a odběratelům primárně z řad českých strojírenských firem. Zbývající výtisky jsou distribuovány na klíčových strojírenských událostech, jako jsou veletrhy MSV v Brně a AMPER.

VÝHODNÉ REKLAMNÍ BALÍČKY

Získáte víc a ušetříte

Ceník inzerce

formát inzeráturozměry a orientacecena inzerátu bez 21% DPH
2. nebo 4. obálka210 × 297 mm na výšku69 000 Kč
3. obálka210 × 297 mm na výšku59 000 Kč
2/1 dvoustrana420 × 297 mm na šířku59 000 Kč
1/1 celá strana210 × 297 mm na výšku39 000 Kč
1/2 půl strany100 × 297 mm na výšku29 000 Kč
1/3 třetina strany65 × 297 mm na výšku19 000 Kč
1/3 třetina strany210 × 100 mm na šířku19 000 Kč
1/4 čtvrtina strany100 × 145 mm na výšku14 900 Kč
1/4 čtvrtina strany210 × 75 mm na šířku14 900 Kč
PR článek* na 2 stranycca 6000 znaků vč. mezer + 2 až 3 obrázky s popisky14 900 Kč
PR článek* na 1 stranucca 3500 znaků vč. mezer + 1 obrázek s popiskem9 900 Kč
PR článek* na webudo 6000 znaků vč. mezer + 2 až 3 obrázky3 900 Kč
*) Textové a grafické zpracování PR článků určuje redakce v souladu s redakčním kodexem. PR článek nemůže obsahovat samostatná loga a jiné reklamní prvky.

Informace pro inzerenty

Tištěná inzerce

Podklady přijímáme výhradně v elektronické formě jako soubory PDF v rozlišení 300 DPI v barevném prostoru CMYK s veškerými texty převedenými do křivek. Podklady inzerce musejí obsahovat spadávku v délce 5 mm na každou stranu sazebního obrazce.

Bannerová inzerce

Rozměr banneru v naší inzertní síti činí 300 × 250 pixelů na šířku. Podklady přijímáme v neanimovaných souborech GIF, PNG nebo JPG (max. 30 kB). Podrobnosti o umísťování bannerové inzerce uvádíme v samostatném dokumentu.

Blokování konkurenční inzerce

Pokud vaší společnosti tuto funkci přidělíme, umožňuje Portál profesionálů STROJIRENSTVI.CZ zablokovat bannerovou inzerci ve veškerém obsahu, který je přiřazen k vašemu firemnímu profilu (např. v článcích, v pozvánkách na události, v nabídkách práce, v detailu firemního profilu atd.). Tímto způsobem můžete mj. zajistit, aby vaše konkurence svojí reklamou necílila na čtenáře, kteří se zajímají o vámi nabízené technologie a služby.

Celoroční bannerová inzerce

Pokud vaší společnosti tuto funkci přidělíme, umožňuje Portál profesionálů STROJIRENSTVI.CZ ve veškerém obsahu, který je přiřazen k vašemu firemnímu profilu, zobrazovat výhradně váš reklamní banner, který nahradí ostatní reklamy, jež jsou na webu standardně zobrazovány.

Rozsah služeb ve zvýhodněných balíčcích

Počet článků, nabídek práce, pozvánek na události a další obsah zakoupený v rámci cenově zvýhodněných balíčků inzerce, je množstevně omezen (v balíčku PR+ na 3 položky, v balíčku Marketing+ na 10 položek; položkou je míněn například jeden PR článek nebo jedna nabídka práce apod.). Není-li v objednávce ujednáno jinak, činí doba platnosti balíčku 12 kalendářních měsíců ode dne objednávky.

Využití zakoupených služeb

Pakliže zakoupíte v rámci cenově zvýhodněných balíčků současně více služeb z naší nabídky, závisí míra jejich využití v daném období čistě na vás. V případě, že zakoupené služby zcela nevyužijete (například v daném období publikujete menší počet článků, než jaký máte zakoupen), nezakládá tato skutečnost nárok na dodatečnou slevu.

Aktualizace firemních informací

Inzerent, který v daném období využívá libovolný placený balíček služeb na Portálu profesionálů STROJIRENSTVI.CZ, může ze svojí vlastní administrace kdykoliv zdarma aktualizovat vlastní firemní údaje.

Bezplatná prezentace

Společnosti, které nevyužívají placených služeb Portálu profesionálů STROJIRENSTVI.CZ, mohou využít prezentace formou bezplatné firemní vizitky, která obsahuje název společnosti, korespondenční adresu na sídlo firmy, jeden telefonní kontakt a zatřídění do odpovídající nomenklatury. Případná aktualizace firemních údajů je možná po zakoupení libovolné placené prezentace, alternativně lze požádat o bezplatné odstranění neaktuální firemní prezentace.

Zveřejnění inzerce v uvedených médiích podléhá „Všeobecným obchodním podmínkám při sjednávání inzerce v titulech Vydavatelství Nová média, s. r. o.“, jejichž aktuální znění je na webu www.novamedia.cz/vop.

TO NEJLEPŠÍ PRO NAŠE INZERENTY

Inzerujte efektivně a výhodně v seriózních strojírenských médiích